Get an unforgettable experience of sports betting and online casino games at the Mostbet bookmaker located in the Czech Republic. Czech Mostbet com offers its customers the opportunity to place bets with increased odds, profitable bonuses, free bets, free spins and quick payouts of winnings. Clients can play both on the website and through the Mostbet mobile applications for iOS and Android.

NOTÁØ JUDr. Jana Šimeèková

NOTÁØKA SE SÍDLEM VE FRÝDKU-MÍSTKU

KONTAKTY

Kancelåø je uzavøena.

Darovací smlouvy

Tisk E-mail
K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti obou smluvních stran
  • originály nebo ověřené kopie nabývacích titulů darujícího
  • list vlastnictví (může vyhotovit notářka)
  • pokud dochází k dělení pozemků (nebo zřízení věcného břemene) – geometrický plán, event. souhlas s dělením pozemků

Odměna notářky se řídí tímto ceníkem.
 
KamerovĂŠ systĂŠmy
© 2024 Kamerové systémy