NOTÁŘ JUDr. Jana Šimečková

NOTÁŘKA SE SÍDLEM VE FRÝDKU-MÍSTKU

KONTAKTY

Kancelář je uzavřena.

Darovací smlouvy

Tisk E-mail
K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti obou smluvních stran
  • originály nebo ověřené kopie nabývacích titulů darujícího
  • list vlastnictví (může vyhotovit notářka)
  • pokud dochází k dělení pozemků (nebo zřízení věcného břemene) – geometrický plán, event. souhlas s dělením pozemků

Odměna notářky se řídí tímto ceníkem.
 
Kamerové systémy
© 2021 Kamerové systémy