Get an unforgettable experience of sports betting and online casino games at the Mostbet bookmaker located in the Czech Republic. Czech Mostbet com offers its customers the opportunity to place bets with increased odds, profitable bonuses, free bets, free spins and quick payouts of winnings. Clients can play both on the website and through the Mostbet mobile applications for iOS and Android.

NOTÁØ JUDr. Jana Šimeèková

NOTÁØKA SE SÍDLEM VE FRÝDKU-MÍSTKU

KONTAKTY

Kancelåø je uzavøena.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Tisk E-mail
K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti smluvních stran
  • předložení relevantních listin, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá (např. smlouvy o půjčce, kupní smlouvy, dohody o skončení nájmu)
  • předmět plnění, tedy to, co se dlužník zavázal splnit (nejčastěji peněžité plnění, může však jít např. i o vyklizení bytu z důvodu ukončení nájmu)
  • dobu plnění.

Odměna notářky se řídí tímto ceníkem.
 
KamerovĂŠ systĂŠmy
© 2024 Kamerové systémy