NOTÁŘ JUDr. Jana Šimečková

NOTÁŘKA SE SÍDLEM VE FRÝDKU-MÍSTKU

KONTAKTY

Kancelář je uzavřena.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti

Tisk E-mail
K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti smluvních stran
  • předložení relevantních listin, na nichž se pohledávka nebo jiný nárok zakládá (např. smlouvy o půjčce, kupní smlouvy, dohody o skončení nájmu)
  • předmět plnění, tedy to, co se dlužník zavázal splnit (nejčastěji peněžité plnění, může však jít např. i o vyklizení bytu z důvodu ukončení nájmu)
  • dobu plnění.

Odměna notářky se řídí tímto ceníkem.
 
Kamerové systémy
© 2021 Kamerové systémy