Činnost notáře

Notář je jmenován do notářského úřadu ministrem spravedlnosti. Předpokladem pro vykonávání této práce je složení náročných zkoušek. Důvodem je zajištění kvalitní práce především při řešení dědických řízení a obchodních smluv - například zakládání akciových společností, vypracování kupní smlouvy, darovací smlouvy nebo ověřování dokumentů. Protože všechny odměny notáře jsou dány závaznou vyhláškou, zamezuje se tak konkurenci. Je tím také zajištěna nestrannost a profesionalita.

Naše notářská kancelář je Vám k dispozici při řešení obchodních smluv, ověřování dokumentů, výpisů z obchodního rejstříku nebo katastru nemovitostí a dalších.

Mezi činnosti notáře patří:

 • Převody nemovitostí
 • Notářské úschovy
 • Notářský zápis jako podklad pro exekuci
 • Závěti, vydědění a ustanovení správců dědictví
 • Majetkové smlouvy manželů a snoubenců
 • Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav
 • Ověřování a osvědčování
 • Obchodní společnosti
 • Družstva a společenství vlastníků jednotek
 • Dědictví
 • Notářské zápisy z ustavení akciových společností
 • Konverze dokumentů
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů
 • Kontaktní místo Czech POINT

Ověřené výstupy z těchto veřejných evidencí:

 • katastr nemovitostí
 • obchodní rejstřík
 • živnostenský rejstřík
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách
 • insolvenční rejstřík

Ověřené výstupy z této neveřejné evidence:


Podrobnější informace o našich službách, například zakládání akciových společností, sepisování kupní smlouvy nebo předmanželské smlouvy naleznete v sekci notářské zápisy.

Další informace najdete také na stránkách Notářské komory.