Ceny služeb

Ceny nejběžnějších úkonů notáře jsou v následující tabulce. Všechny ceny jsou dané vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, takže notáři si nemohou konkurovat. Práce notáře je tak nezávislá a objektivní. 

Úkon Cena
Ověření jednoho podpisu v kanceláři 30,- Kč + DPH
Ověření jedné strany listiny 30,- Kč + DPH
Výpis z obchodního rejstříku 50,- Kč + DPH
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč + DPH

Ostatní ceny jsou dány výpočtem, například pro kupní smouvy je odměna určena procentuálně z předmětu úkonu. Odměnu notáře za dědické řízení pak určuje výhradně soud. 

 

Kompletní cenovou vyhlášku o odměnách notáře naleznete zde.