Ověřování a osvědčování

V naší notářské kanceláři Vám ověříme pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace).

Pokud potřebujete ověřit podpis, musíte přijít osobně s platným průkazem totožnosti a listinu podepsat před notářem. Pokud chcete ověřit listiny, může je přinést kdokoli. Určité listiny jsou zákonem z možnosti ověření vyloučeny.

Pokud potřebujete předložit ověřenou listinu na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření. Pro více informací o tomto speciálním případu nás kontaktujte.

Ceny za ověřování jsou pevně dané a naleznete je v tomto ceníku.