Get an unforgettable experience of sports betting and online casino games at the Mostbet bookmaker located in the Czech Republic. Czech Mostbet com offers its customers the opportunity to place bets with increased odds, profitable bonuses, free bets, free spins and quick payouts of winnings. Clients can play both on the website and through the Mostbet mobile applications for iOS and Android.

NOTÁØ JUDr. Jana Šimeèková

NOTÁØKA SE SÍDLEM VE FRÝDKU-MÍSTKU

KONTAKTY

Kancelåø je uzavøena.

Ověřené výpisy katastru nemovitostí

Tisk E-mail

Můžeme pro Vás vyhotovit výpis z listu vlastnictví a to ohledně kterékoli nemovitosti v České republice. Tento výpis je ověřený a je proto platný pro další právní úkony. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému katastrálním úřadem. Pokud potřebujete tento výpis připravit, kontaktujte naši kancelář a připravte si následující údaje.

K vydání výpisu z katastru nemovitostí je nutné sdělit:

  • údaje k nemovitosti (číslo popisné, číslo evidenční, katastrální území. Je vhodné s sebou mít
  • dříve vydaný list vlastnictví nebo nabývací titul)

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu z katastru nemovitostí je stanovena podle položky W notářského tarifu ve výši 50,- Kč za každý jeden list vlastnictví ověřeného výpisu bez ohledu na počet stran. Vedle odměny notáře je účtována i náhrada hotových výdajů za pořízení ověřeného výpisu, kterou notáři účtuje Český úřad zeměměřicský a katastrální ve výši 50,- Kč za každý jeden list vlastnictví ověřeného výpisu.

Ověřené výpisy obchodního rejstříku

Vyhotovujeme také ověřené výpisy z obchodního rejstříku ohledně jakékoliv osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném kterýmkoliv rejstříkovým soudem v České republice. Námi vytvořený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému rejstříkovým soudem.

K vydání výpisu z obchodního rejstříku je nutné sdělit:

  • údaje ke společnosti (obchodní firma a IČ)

Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu i z ostatních rejstříků vedených rejstříkovými soudy, a to rejstříku společenství vlastníků jednotek, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností.

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu z obchodního rejstříku je stanovena podle položky W přílohy notářského tarifu ve výši 50,- Kč bez ohledu na počet stran ověřeného výpisu. 

Odměna notářky se dále řídí tímto ceníkem.

 

Ověřené výpisy z trestního rejstříku

Vyhotovujeme ověřené výpisy z trestního rejstříku. Tyto výpisy se vztahují k libovolné osobě, která má vlastní občanský průkaz. Tento vytvořený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému rejstříkovým soudem.

K vydání výpisu z trestního rejstříku je nutné sdělit:

  • číslo občanského průkazu 

Výpis Vám také může být zaslán poštou na dobírku. Občanský průkaz musí být platný, jinak nemůže být výpis vydán.


Odměna notářky se dále řídí tímto ceníkem.

 

Ověřené výpisy z registru řidičů

Vyhotovujeme ověřené výpisy z registru řidičů. Na tomto výpise se dozvíte, kolik máte aktuálně trestných bodů za veškeré Vaše přestupky. Výpis je aktuální k danému datu vydání.

K vydání výpisu z registru řidičů je nutné sdělit:

  • číslo občanského průkazu  NEBO
  • číslo řidičského průkazu

 

Výpis Vám také může být zaslán poštou na dobírku. Občanský nebo řidičský průkaz musí být platný, jinak nemůže být výpis vydán.

 
KamerovĂŠ systĂŠmy
© 2024 Kamerové systémy