Get an unforgettable experience of sports betting and online casino games at the Mostbet bookmaker located in the Czech Republic. Czech Mostbet com offers its customers the opportunity to place bets with increased odds, profitable bonuses, free bets, free spins and quick payouts of winnings. Clients can play both on the website and through the Mostbet mobile applications for iOS and Android.

NOTÁØ JUDr. Jana Šimeèková

NOTÁØKA SE SÍDLEM VE FRÝDKU-MÍSTKU

KONTAKTY

Kancelåø je uzavøena.

Notářské zápisy

Tisk E-mail

Notářský zápis je veřejnou listinou, která je právní formou vůle účastníků daného právního úkonu.

Notář je povinen účastníky úkonu poučit a vysvětlit jim obsah i následky projevené vůle, která je v zápise zachycena. Notář musí ověřit totožnost účatníků úkonu platným úředním průkazem. Notářský zápis musí obsahovat údaje o tom, kdy a kde byl úkon učiněn, označení notáře, identifikaci osob, které jej učinily, obsah úkonu, údaj o tom, že byl obsah po přečtení účastníky schválen, podpisy účastníků a otisk úředního razítka a podpis notáře.

Notářské zápisy:

 
KamerovĂŠ systĂŠmy
© 2024 Kamerové systémy